Over ons

De organisatie van Stichting Klimkoord.
Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op ADHD en/of autismezorg. De naam Klimkoord brengt vele associaties met zich mee. Op een wiebelig koord heb je soms hulp nodig. Omhoog klimmen doe je via vele knopen en uitdagingen. Knopen en dus beperkingen kunnen zelfs heel behulpzaam zijn.

De naam Klimkoord staat voor:
K  inderen en volwassenen die bijzonder zijn
L   eren van elkaar
I   nnoveren met elkaar
M atch zorgverleners die hun begrijpen
K   leinschalige zorg
O   ntwikkeling innovatieve hulpmiddelen
O   ntmoetingen en educatie
R   aadgeving en advisering
D  aadkrachtig en dienstverlenend

Stichting Klimkoord heeft een eigen missie en vastgestelde doelen. Samen met een heel team aan medewerkers en vrijwilligers, wordt er gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden voor de benodigde “zorg op maat” voor onze doelgroep.

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij !

Nu ook vacatures