Kwaliteit

Wij willen iedereen, die te maken heeft met AD(H)D en/of een vorm van Autisme, de best passende zorg bieden van voldoende kwaliteit en voldoende nabij. Daarom vinden we het van essentieel belang om gebruik te maken van de kennis en ervaring van alle aangesloten zorgverleners en vrijwilligers. Er zijn dan ook thema-bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en kwaliteitsbijeenkomsten (intervisiegroepen) met onze medewerkers, vrijwilligers en aangesloten zorgverleners en soms met leveranciers en wetenschappers.


Certificeringen

Stichting Klimkoord heeft het ISO9001 certificaat en is AWBZ erkend. We staan voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Elk jaar wordt er getoetst of we aan de gestelde eisen voldoen. 
AWBZ erkend 
logo ISO9001
Stichting Klimkoord heeft haar ANBI status en is AWBZ erkend. Daarnaast hebben we onze ISO 9001 certificering behaald i.s.m. een erkende certificeringsinstelling.

Zorg op Maat

Binnen de doelgroep waar we ons op richten is veel maatwerk en flexibiliteit nodig. In ons behandelaanbod verbinden we de best beschikbare en passende zorgverleners aan de zorgvragers en werken we vervolgens doelgericht aan de hand van een Zorgplan. Stichting Klimkoord bewaakt de voortgang van de gestelde doelen en de kwaliteit van de passende zorg.


Expertisenetwerk Autismezorg

Een aantal hoog opgeleide Autismedeskundigen dragen zorg voor een expertisenetwerk rondom de Autismezorg. Maar ook werken we graag samen met bestaande expertise netwerken. Dit team geeft adviezen over gezinssituaties, schoolsituaties en zorgplannen. De plannen voor de opzet van het 24uurs crisisteam zijn ook in volle gang!


Sport Begeleidings Team

Naast onze “Beweegcoach” is er steeds meer vraag naar integratie van jongeren met ADHD en/of Autisme in de reguliere sporten. In veel gevallen kan met enkele aanpassingen of kortdurende begeleiding dit mogelijk gemaakt worden. Een bijzonder team dat zowel haar aantekening heeft om gymles op scholen en in bijzonder onderwijs te geven als extra training en opleidingen hebben gedaan om onze doelgroep te begeleiden. Dit team zorgt er voor dat kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, kunnen meedoen in de maatschappij.

Uw partner in dienstverlening
We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij !