Wachtlijsten

Momenteel hebben we een aanmeldpauze, alleen noodzakelijke zorg kan aangemeld worden! We proberen hiermee onze wachtlijsten te verwerken en de kwaliteit te borgen!

Op dit moment zijn er de volgende wachttijden:

  • Intake zorg: 8-10 weken (voor bepaalde regio’s zoals Den Haag jeugd is een cliëntenstop!)
  • Diagnostiek: 8-10 maanden
  • Psycho-educatie groep: 8-12 weken
  • Begeleiding ambulant: 3-5 maanden (indien geen cliëntenstop)
  • Vaktherapie: 4-5 maanden (in combinatie met andere behandelingen)
  • Schooluitval begeleiding: 2 maanden (tenzij contractueel anders afgesproken zoals bij Onderwijs Zorg Arrangementen en Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen)
 
Zelfstandig wonen met lichte begeleiding
  • Aanmelden voor de wachtlijst of vragen stellen m.b.t. toewijzing Aloysiuswoningen te Monster kan via het contactformulier.

Zoeken

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij!

UNIQ magazine