Raad van Toezicht

De kracht van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het formuleren en realiseren van de doelstellingen en strategie, de lange termijn waarde creatie, het beleid van de Directeur-bestuurder (DB), de interne beheersing en het risicomanagement, alsmede de algemene gang van zaken bij Stichting Klimkoord.

Daarnaast staan wij de Directeur-bestuurder bij met gevraagd en ongevraagd advies. Ook treden wij op als werkgever van de Directeur-bestuurder en onderhouden wij contacten met interne en externe stakeholders.

Jaarlijks legt de Raad in algemene zin verantwoording af over het uitgeoefende toezicht en komen de belangrijkste onderwerpen aan de orde waarbij de RvT betrokken is geweest.

Jaarlijks organiseert de RvT zes reguliere vergaderingen en daarnaast, afhankelijk van de complexiteit van de vraagstukken, extra vergaderingen samen met de Directeur-bestuurder. Soms schuiven MT leden en externen aan. De RvT wordt periodiek geïnformeerd over diverse thema’s die actueel zijn in de organisatie zoals werkdruk, ziekteverzuim, openstaande vacatures, bezuinigingen van lokale overheden en de financiële positie. Ook sociaal maatschappelijke vraagstukken neemt de RvT regelmatig onder de loep.

Na het tien jarig bestaan in 2023 is de DB samen met de RvT een herijkingsprogramma gestart met als doel de toekomstbestendigheid van Stichting Klimkoord te toetsen bij de in- en externe stakeholders. Afhankelijk van de uitkomsten zullen missie, visie en de organisatiestructuur worden aangepast.

De RvT bestaat momenteel uit 3 personen.

Frans Visee - Voorzitter RvT
       Frans Visee

  • voorzitter RvT
  • voorheen Zelfstandig Adviseur Public Affairs
  • Marketing en Communicatie
 

 Arnold Niekamp

  • vicevoorzitter RvT
  • rayonbestuurder van HZC, vakvereniging van mensen die onder andere
  • werkzaam in de bouw, het beroepsgoederenvervoer, de landbouw en metaal en railinfra
 

   René de Vreede

  • lid RvT
  • ondernemer en bedrijfskundig adviseur voor het MKB

Zoeken

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij!

UNIQ magazine