Zorgaanbod

Zorg, een specialisatie met passie!
Bent u een zorgvrager en zoekt u ondersteuning dat gespecialiseerd is in AD(H)D en/of autisme? Dan kunt u hieronder kijken naar het aanbod van Stichting Klimkoord. We leveren in diverse gemeenten binnen Zuid-Holland passende zorg. We bieden zowel zorg via een Persoonsgebonden budget (PGB) als via Zorg in natura (ZIN) en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Alle aangesloten zorgverleners en praktijken voldoen aan de kwaliteitsnormen van Stichting Klimkoord en  worden regelmatig getoetst op hun kwaliteit van zorg en het behalen van gestelde doelen. De zorgverleners maken gebruik van een netwerk aan professionals, een kennisbank, de klachtenregeling, gestandaardiseerde zorgplannen en hebben vooral een grote passie voor de doelgroep. Ze werken graag enthousiast en doelgericht met u samen!

Chocoladepasta

Doelgericht!

 Kennisdeling:
– Adviesgesprekken en expertisedeling;
– Kennisdeling en workshops op scholen, opvang of bedrijven
– Lotgenotencontact en
– Psycho-educatie

Zorg op maat:
– Screening op scholen (is diagnostiek wel nodig?)
– Diagnostiek
– (Gezins)begeleiding bij ADHD en Autisme;
– Individuele begeleiding (bij u thuis, op school of in onze praktijk);
– Onderwijs-zorg-arrangementen;
– Begeleiding groep (ook op zaterdag);
– Levensloopbegeleiding;
– Begeleiding bij zelfstandig wonen;
– SGGZ-zorg en Basis GGZ-zorg;
– Behandeling, therapie, begeleiding – MAATWERK.

Meedoen in de maatschappij, voorbeelden:
– Contacten leggen met de beweegcoach;
– Begeleiding op het werk
– Wooninitiatieven ondersteuning (zoals Aloysius woningen Monster)

School en huiswerk begeleiding
Standaard huiswerk begeleiding op gebied van “leren” (didactisch) valt NIET onder onze zorgverlening, maar wel:
– Begeleiding bij het leren plannen en organiseren van huiswerk;
– begeleiding bij het omgaan met taal, context en begrijpen van situaties in een klas;
– Adviestraject leerkrachten (2 uur observatie, 2 uur kennisdeling en 2 uur inzet hulpmiddelen).

Wilt u lezen hoe een zorgvraag wordt afgehandeld, kijk dan bij “werkwijze zorgvragen“.
Meteen uw zorgvraag aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Kijk ook eens bij onze “Sociale initiatieven” voor lotgenotencontact, oudercontactpersonen, pubergroepen of om ons te ontmoeten! Gebruik maken van elkaars netwerk om zo van elkaar te leren en elkaar te versterken!

Zoeken

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij!

UNIQ magazine