Klachten /complimenten

Bent u tevreden of hebt u tips?
Uw mening is belangrijk. Bent u tevreden over de dienstverlening van Stichting Klimkoord, de medewerkers, zorgverleners of hebt u tips ter verbetering? Dat horen we graag en geven wij door aan degene die het betreft. U kunt ons hierover een e-mail sturen (info@klimkoord.nl) of een compliment achterlaten. Compliment achterlaten via het formulier.

Bent u ontevreden?
Soms verloopt de dienstverlening niet naar tevredenheid. Als u ergens niet tevreden over bent adviseren wij dit eerst te bespreken met de persoon waar het ongenoegen aan is gericht of de zorgcoördinator. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een oplossing.

Melden onvrede
Komt u er met de zorgcoördinator samen niet uit dan kunt u uw onvrede ook op informele wijze uiten via het registratieformulier van Stichting Klimkoord. Dit formulier wordt behandeld door de directeur-bestuurder van Stichting Klimkoord, welke zich zal inzetten om met elkaar tot een oplossing te komen. Melden onvrede via het formulier.

Lees hier meer over de klachtenregeling van Stichting Klimkoord of bekijk onze klachtenprocedure.

Formele klacht en ondersteuning
Wanneer een gesprek niet tot een afdoende oplossing van het ongenoegen leidt of u het moeilijk vindt uw klacht te formuleren kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg biedt voor Stichting Klimkoord een onafhankelijke klachtenregeling die voldoet aan de gestelde eisen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Klik hier om uw klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg. Wanneer klachten ingediend worden bij de Klachtenfunctionaris, dan gelden de klachtenreglementen van Klachtenportaal Zorg. Deze reglementen vindt u hier.

Zoeken

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij!

UNIQ magazine