Hoofdlocatie Klimkoord

Aansluiten bij Stichting Klimkoord?

Onze cliënten hebben behoefte aan een flexibel zorgaanbod dichtbij huis. Ambulante zorg op maat, zo kort als mogelijk en zo veel als noodzakelijk. Hier is een grote schil in diversiteit van zorgverleners nodig.

Aansluiten is dus een goed idee!

Onze voorwaarden om aan te sluiten

  • Je hebt passie voor de doelgroep ADHD en/of Autisme en een bijbehorende opleiding;
  • Je bent zelfstandige met een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel;
  • Je hebt een HBO/WO opleiding in de zorg en een SKJ nummer of BIG registratie (voor jeugd)
  • Je beschikt over een recente verklaring van goed gedrag (VOG) of bent bereid deze aan te vragen;
  • Je bent akkoord met het accepteren van onze klachtenregeling en kwaliteitscontroles;
  • Je bent bereid tot het ondertekenen van een convenant en het voldoen aan onze voorwaarden en reglementen, welke worden uitgelegd en overhandigd in een kennismakingsgesprek.

Voordelen aansluiten bij Klimkoord

  • Begeleiding op maat bieden aan cliënten binnen de doelgroep.
  • Kennisdeling over de doelgroep en netwerken met alle aangesloten zorgverleners.
  • Gezamenlijk met Klimkoord mee doen met evenementen of deze mede organiseren.

Aangesloten ZZP’er aan het woord

Begeleiding op maat! Dat is wat ik bij Klimkoord kan bieden met inzet van mijn expertise!
Ik werk vaak met het visueel maken van hetgeen er speelt. Een tekening, een beeld op papier, zegt meer dan weet ik veel hoeveel woorden. Het is zichtbaar, tastbaar en kan er zo weer even bij gepakt worden of op een passende plek opgehangen worden. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de omgeving, is in één oogopslag duidelijk wat er speelt of welke actie ondernomen kan worden. Er worden op deze manier snel stappen gezet, omdat duidelijk wordt wat er van binnen speelt, waarom de emotie op komt en wat in gedrag zichtbaar is. Zo kan ik mensen met Autisme verder helpen!
Antoinet de Groot

Antoinet de Groot

Kosten

Aansluiten bij Klimkoord is kosteloos. Klimkoord stelt wel een aantal kwalitatieve voorwaarden (zoals SKJ, veilig mailen, recente VOG) , deze worden in een persoonlijk kennismakinggesprek met de zorgcoördinator toegelicht. Bij het daadwerkelijk zorg verlenen via Stichting Klimkoord krijg je afhankelijk van het type zorg betaald voor de daadwerkelijk gemaakte zorguren.