Categorie zorgverlening

Categorie zorgverlening
Een belangrijke stap is de categorie zorgverlening bepalen. De categorie wordt bepaald naar aanleiding van criteria zoals benodigde opleiding, zwaarte, complexiteit en risico’s. Van veel soorten zorg is de categorie al bekend. Zo kan het “toezicht houden op een impulsief kind van 5, wellicht door een minder geschoolde medewerker gebeuren dan bijvoorbeeld “Explosief gedrag verminderen van een 14 jarige jongen met klassiek autisme”. Het belangrijkste is een goede match van zorg, bij voorkeur zoveel mogelijk verzorgd vanuit de samenleving. Zorgen voor elkaar en met elkaar!

De categorieën zorgverlening

Categorie Soort zorg Globale indicatie type zwaarte zorgverlening
Categorie 1 Voorliggend Gene indicatie nodig. Zorgverlening door ervaringsdeskundigen, pedagogen en in samenwerking met welzijnsinstellingen
Categorie 2 Basis zorg Zorgverlening door pedagogen, therapeuten (veelal HBO niveau)
Categorie 3 Medium zorg Zorgverlening door HBO of WO geschoolde, gespecialiseerde medewerkers en ZZP’ers
Categorie 4 Expert zorg Zorgverlening door gespecialiseerde medewerkers op HBO of universitair niveau, gericht op een specifieke diagnostiek of behandeling

Passende zorg
Het doel is altijd om zorg te zoeken die passend is en de kwaliteit die noodzakelijk is!

Zoeken

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij!

UNIQ magazine