Werkwijze zorgvragen

Uw zorg verkrijgen en afhandeling zorgvragen gaat als volgt:

1 – Meld uw zorgbehoefte aan
Veelal vragen wij u om uw vraag naar zorg eerst aan te melden bij een zorgconsulent van de gemeente of huisarts. Na aanmelding volgt er een goed gesprek. Na dit intakegesprek zal blijken of de zorgvraag past bij Stichting Klimkoord en er zal vervolgens een toewijzing plaatsvinden via uw persoonlijke zorgcoördinator (één aanspreekpunt voor al uw vragen). De doelen en de benodigde zorg worden samen bepaald en vastgelegd in een zorgplan. Een verzoek voor zorgverlening of een toeleiding zorg kan veilig gemaild worden via servicedesk@klimkoord.nl

2 – Zorgbepaling
Nadat de zorgbehoefte bekend is, wordt er eerst in kaart gebracht welke zorg u uit uw eigen netwerk (sociale contacten, familie, buren) of via vrijwilligers zou kunnen inzetten. We gaan vastleggen welke zorg uitgevoerd kan worden door welke categorie zorgverlening en daarna kan er bepaald worden waar en door wie u deze zorgverlening kan laten uitvoeren.

3 – Zorguitvoering en evaluatie
U krijgt een doelstellingsdocument die door de zorgverlener wordt opgesteld. De zorgverlener zal uitvoering geven aan de gewenste zorg en kan eenvoudig uren boeken (en evt. facturen indienen) via de website van Stichting Klimkoord. De zorgverlener zal gevraagd worden om mee te doen aan evaluaties, kennisdeling en de klachtenregeling.

Samen sterk staan!
Meer en meer is het belangrijk om samen te werken aan betaalbare en goede zorg. Zorg regelen kan op vele manieren en het is belangrijk om goed te kijken naar welke zorg noodzakelijk is, wenselijk is en welke tijdelijk is. Een eerste stap is vaak een gesprek aangaan met een jeugdteam of sociaal kernteam van uw gemeente.

Voor mantelzorgers en vrijwilligers zetten we ons ook in!
Stichting Klimkoord vind het belangrijk om altijd alle zorg die behoord bij een zorgverlener en evt. zijn/haar gezin in kaart te brengen. Daarom geven we een vrijwilligers en mantelzorgers ook een vergoeding vanuit het zorgbudget en krijgen zij de mogelijkheid tot gratis informatiebijeenkomsten en workshops. Ook als een vrijwilliger tijdelijk ondersteuning nodig heeft om een zorgtraject op te starten dan kunnen we dit door een professional (betaald) laten verzorgen. De zorg over het geheel genomen wordt daardoor goedkoper en makkelijker inzetbaar vanuit het eigen netwerk.

Lees hier meer over ons zorgaanbod.
Wilt u nu een zorgvraag aanmelden, vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij !

Nu ook vacatures