Financieel beleid

De ANBI status zorgt ook voor eisen die gesteld worden aan het financieel beleid.
Stichting Klimkoord is een Algemeen Nut Beogende Instelling (afgekort ANBI). Deze status zorgt ook voor eisen die gesteld worden aan het financiële beleid. Er is ieder jaar een nieuw financieel plan. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als:

 • ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut;
 • ze geen winstoogmerk heeft met het geheel van haar activiteiten;
 • de instelling en de mensen die betrokken zijn bij de instelling voldoen aan de integriteitseisen;
 • er sprake is van gescheiden vermogen, zodat bestuurders of beleidsbepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling kunnen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is;
 • het vermogen van de stichting beperkt blijft;
 • de beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • er een actueel beleidsplan is;
 • er een redelijke verhouding is tussen kosten en bestedingen;
 • overgebleven geld na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • de instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen die zijn voorgeschreven.

ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Wilt u meer informatie? Dan kunt u dat opvragen via het contactformulier

Doe mee met Autisme en AD(H)D!

Wordt nu lid, of geef een donatie.

Wij zorgen voor innovatie.

 

Wat zijn uw voordelen bij het doneren?

Als u Vriend van Stichting Klimkoord wordt en een donatie doet heeft dat voor u een aantal belastingvoordelen. Wij hebben namelijk de ANBI-status, en dat betekent dat deze punten in uw voordeel zijn:

 • Gift: U kunt uw gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voorwaarde is dat uw (totale) giften in één kalenderjaar tussen de 1 en 10 procent van uw belastbaar verzamelinkomen bedragen.
 • Schenking: U kunt ervoor kiezen om periodiek een vast bedrag te schenken. Onder bepaalde voorwaarden is deze periodieke schenking fiscaal aftrekbaar voor particulieren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst of uw notaris.
 • Nalatenschap: Gelden uit nalatenschappen voor Stichting Klimkoord zijn vrijgesteld van successierechten.
 • Testament: U kunt ervoor kiezen om onze Stichting op te nemen in uw testament. Er zijn twee manieren om (een deel van) uw vermogen na te laten aan een goed doel:
 • Erfstelling: Het is mogelijk om Stichting Klimkoord aan te wijzen als (mede)erfgenaam. Indien u dit doet erft de Stichting (een deel van) de baten én van eventuele schulden van uw nalatenschap.
 • Legaat: U kunt Stichting Klimkoord een bepaald bedrag uit uw nalatenschap nalaten met een legaat. Een legaat is een bepaling in het testament waarmee u een vastgesteld bedrag schenkt. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.Doe mee voor Autisme en ADHD !
  Voorstellen of ideeën kunt u ook bespreken met ons. Neem dan contact op via het contactformulier.
Uw partner in dienstverlening
We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij !