Financieel beleid

Er zijn veel eisen die gesteld worden aan het financieel beleid.
Stichting Klimkoord vind het erg belangrijk om hoge eisen te stellen aan het financiële beleid en wil zuinig omgaan met zorggelden. Er is ieder jaar een nieuw financieel plan. We vinden het financieel van van Stichting Klimkoord voldoende van kwaliteit als:

  • ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut;
  • de instelling en de mensen die betrokken zijn bij de instelling voldoen aan de integriteitseisen;
  • er sprake is van gescheiden vermogen, zodat bestuurders of beleidsbepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling kunnen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is;
  • het vermogen van de stichting beperkt blijft;
  • de beloning voor bestuurders beperkt is tot de wettelijke eisen die daaraan gesteld zijn;
  • er een actueel beleidsplan is;
  • er een redelijke verhouding is tussen kosten en bestedingen;
  • overgebleven geld na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI Stichting met een soortgelijk doel, gericht op de doelgroep van Stichting Klimkoord;
  • de instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen die zijn voorgeschreven.

Ons motto: We willen financieel gezond zijn, met hart voor de zorg!

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking gegaan. Het doel is om overmatige bezoldiging topfunctionarissen te voorkomen. Stichting Klimkoord voldoet aan de WNT normen en publiceert deze als onderdeel van de jaarrekening via DigiMV. De laatste twee jaren zijn tevens hieronder als los verantwoordingsmodel weergegeven.

Uw partner in dienstverlening

We werken samen met diverse vrijwilligers en zelfstandigen in uw regio. Snel expertise en zorg dichtbij !

Nu ook vacatures